To już prawie 4,5 miliona kar, których nie mamy. Co dalej?

W tle trwają pracę nad zmianą planu zagospodarowania. Czy szykuje się powtórka z Wałowej? Zdjęcie własne z 14 maja 2022 r.

Czy mieliśmy jako mieszkańcy przejść nad tym do porządku dziennego? Spółki, które kupiły tereny: przy Wałowej, Sienkiewicz (galeria) i Św. Jana (koło tunelu) są powiązane

właścicielsko. Zbieg okoliczności?

W kwietniu 2013 roku spółka Progress XVII kupiła po przetargu grunt przy ulicy Sienkiewicza. W ogłoszeniu o przetargu był podany obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (wielkopowierzchniowy handel). W umowie zawartej z miastem spółka zobowiązała się zabudować działkę w ciągu 5 lat, zgodnie z planem zagospodarowania. Kupujący był też zobowiązany w tym samy czasie do wybudowania drogi (koło ZUSu – patrz zdjęcie) własnym kosztem i nakładem, o czym informowało ogłoszenie przetargowe i zapisy umowy. Jesteśmy starsi prawie o 10 lat, teren w centrum miasta straszy, nie ma drogi, nie ma galerii i nie ma pieniędzy z kar.

BRAK LICYTUJĄCYCH - PRZETARG Z JEDNYM UCZESTNIKIEM. Kto chciałby wybudować galerię handlową w Wejherowie. Teraz wiemy, że nikt. Dziesięć lat temu do licytacji stanęła jedna spółka, więc wygrała i kupiła prawie 2,3 hektara w centrum Wejherowa za stosunkowo niską cenę, jak na lokalizację tj. 7,07 mln netto. Mało pociągający plan zagospodarowania, więc mało chętnych i taka cena.

Oświadczenie Prezydenta warte 3 608 830 zł. We wrześniu 2017 roku Pan Hildebrandt złożył oświadczenie, w którym wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia budowy inwestycji polegającej na budowie Galerii Srebrnej do 16 kwietnia 2021 r. Jednocześnie wyraził zgodę w kwestii budowy drogi określając nowy termin, jako niezbędny dla zakończenia inwestycji. Prezydent tłumaczył to tajemnicze oświadczenie długim procesem wydania decyzji środowiskowej. Nadmieniam, że za wydanie decyzji środowiskowej odpowiada Prezydent właśnie, a samo oświadczenie może nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, gdybym go nie ujawnił. Jeżeli proces był długi nie z winy inwestora, to z czyjej?

1 000 000 zł za drogę nie wpłynął do miasta. Miasto naliczyło karę - taki artykuł/rozmowę z Prezydent Rutkiewicz można było przeczytać w propagandowej gazecie władz miasta puls Wejherowa. Więc się pytam gdzie ten milion jest? Miała to być kwota za brak drogi, którą spółka miała wybudować. Nie jestem prawnikiem, ale jak czytam oświadczenie Prezydenta, to może być problem z jej egzekucją. Umowa sprzedaży daje możliwość szybkiego wyegzekwowania należnych kar (wprost z aktu notarialnego), ale trzeba tę procedurę uruchomić i należność musi być zasadna. Minął ponad rok, a pieniędzy nie ma. Sekretarz miasta na proste pytanie: Czy egzekucja odbywa się wprost z aktu notarialnego odpowiedział, że przeciwko następcy prawnemu toczy się postępowanie sądowe o zapłatę. Można było odpowiedzieć tak lub nie, a tak nie wiemy, ale się domyślamy.

Ta droga powinna być wybudowana kosztem spółki Progress XVII. Zdjęcie własne z 14 maja 2022 r.

Można egzekwować kolejną karę 869 610 zł – czekamy na pieniądze. Choć bezpowrotnie Prezydent odpuścił kilka milionów kary, to pozostaje 7 z 10 lat, za które trzeba się jej domagać. Pierwszy taki okres (mam nadzieję bez oświadczenia) minął 16 kwietnia 2022 r. Pochwalono się rok temu w gazecie naliczeniem kary 1 mln, to zakładam, że o pozyskaniu tych przysługujących kolejnych pieniędzy też usłyszymy – na razie cisza. Pytanie o tę karę oraz o tryb egzekucji wysłałem 03 maja do UM, odpowiedzi jeszcze nie ma (dziś jest 16.05.).

Powtórka z rozrywki? Zmiana planu w toku! Będzie historia jak na Wałowej? Nadmieniam, że uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania dla tego terenu podjęto już 17 grudnia 2013 roku. Na tej podstawie podpisano umowę z biurem projektowym w lipcu 2019 roku, którą aneksowano 3 razy, a teraz zawieszono. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące trwającej procedury zmiany planu zagospodarowania dostałem odpowiedź od Sekretarza Miasta (z upoważnienia Prezydenta), że w sytuacji wypracowania wspólnego stanowiska z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku w zakresie zabudowy, procedura planistyczna będzie kontynuowana. Dla tych, którzy nie wiedzą: właściwość Pomorskiego Konserwatora Zabytków dla Wejherowa znajduje się w komórce władz naszego urzędu miasta. Bawimy się w kotka i myszkę? W tym roku już przyjęto jedną uchwałę regulującą liczbę miejsc parkingowych dla tego terenu. Trzymam rękę na pulsie.

Bartosz Skwarło
fb.com/wejherowomiasto