DLACZEGO MIASTO NIE REALIZUJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Boisko przy Granicznej, maj 2022 r. Zdjęcie własne.

O wysokiej randze instytucji samorządowego budżetu obywatelskiego świadczy, między innymi fakt obowiązkowego podsumowania jego realizacji w corocznym raporcie o

stanie gminy. Taki raport wójt/burmistrz/prezydent przedstawia radzie gminy w każdym roku do 31 maja. Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym jest bardzo dobrą platformą do wewnętrznej integracji lokalnej oraz społeczności z władzą. Realizowany we właściwy sposób BO – ciągły i oparty na spotkaniach samorządowców z mieszkańcami wprowadza i gruntuje w społeczeństwie świadomość, współodpowiedzialność, zaufanie i zrozumienie procesów zachodzących w gminie. Ale także daje wszystkim możliwość współdecydowania, stworzenia własnego projektu, zebrania społecznego poparcia i przyjemności zobaczenia jak się realizuje, a potem służy wszystkim. W gorszych wersjach budżet obywatelski staje się narzędziem politycznym, punktowaniem radnych lub przyszłych kandydatów, a nawet przestaje funkcjonować. Być może, to drugie jest lepsze niż wypaczona wersja.

Wejherowski budżet obywatelski w mojej opinii jest skrajnie nieudanym przedsięwzięciem. Zaczynając od historii najnowszej: BO w Wejherowie zwyczajnie nie istnieje. W raporcie za rok 2021 Prezydent może jedynie wspomnieć o projektach wykonanych w 2021, ale w najlepszym wypadku są to zaległości wybrane przez mieszkańców w roku 2019, które zarządzeniem samego włodarza miały być zrealizowane w roku 2020, ale tak się nie stało.

NA CO CZEKA BOISKO PRZY GRANICZNEJ? Niestety, mimo, iż mamy już połowę 2022 roku nie został jeszcze zrealizowany projekt wybrany w 2019 roku „Modernizacja boiska przy ul. Granicznej”. A tam jest co modernizować, bez dwóch zdań. Na co czeka realizacja wybrana przez mieszkańców? Zarządzenie Prezydenta nr 204/2019 z 14.10.2019 r. ostatecznie potwierdziło, że zadanie ma być wykonane w roku 2020. Chętnych do korzystania z tej przestrzeni nie brakuje, wie to każdy tamtędy przejeżdżający.

Cała historia wejherowskiego budżetu obywatelskiego jest kulawa i do niej wrócimy, z nadzieją, że BO w Wejherowie będzie wznowiony, i funkcjonował w najlepszym możliwym wydaniu. Tymczasem prosimy władze miasta o zaległą modernizację.

Bartosz Skwarło
fb.com/wejherowomiasto